Home > Business > Akustiktavlor

Akustiktavlor

Added: (Wed Jun 26 2019)

Pressbox (Press Release) - Eksjö Stadshotell
Ja detta kan jag lova var och är ett av de svåraste vi gjort. När vi kollade på det första gången så fanns det inga ställen att sätta upp absorbenter? Men vi lyckades hitta några riktigt snygga lösningar.
Vi började med att kolla på deras undersida av en trappa och där kunde vi sätta en större absorbent som var 250x120cm stor. Denna kommer tack vare trappan i rätt lutning mot gästerna också så det blev kanon.
Sedan hade de en stor vägg med någon typ av brun träpanel. Vi funderade ganska länge på en snygg lösning dit och till slut kom vi på en lösning som ser ut som stora betongplattor. Vi har monterat dem med vanliga skruvar och en större bricka.
Ni kan se i bildspelet här under både hur det såg ut innan och också flera efter monterings kort.
Vad är akustik?
Akustik
Akustik är läran om ljud. Allt ljud går i vågor så kallade ljudvågor och dessa skapar en tryckskillnad i våra öron. Dessa tryckskillnader påverkar håren som sitter bakom trumhinnan. När vi drabbas av bullerskador så är det just dessa hår som skadas och man drabbas då av en hörselnedsättning.
Frekvens
Frekvens mäts i enhet Hz som är efter vetenskapsmannen Heinrich Rudolf Hertz
Våra öron kan höra frekvenser mellan 20 till 20 000 svängningar per sekund. Detta är ett väldigt brett område
Dagligt tal ligger mellan 100-8000 Hz och vanligt är runt 1000 Hz och det är denna som vi har i våra telefoner för det är just denna vi hör bäst.
Ljudstyrka
Ljudstyrka mäts i dB. När man ska mäta ljud från tex en högtalare så brukar man normalt mäta på en meters avstånd. För att vara lite kortfattad runt detta så kan man säga att runt 30dB upffatar vi som tyst och tex ett sovrum ska vara runt 25dB.
När det gäller vanligt tal så ligger det runt 60dB.
Har man en ljudstyrka från 85dB så finns det risk för hörselskador. En vanlig dammsugare ligger runt detta. Har du höga ljudnivåer på ditt arbete så är det en bra ide att kontakta oss så vi kan mäta detta. Man får inte ha ett medelvårde över 85dB under en arbetsdag på 8 timmar. Givetvis finns det i de flesta industrier “toppar” som ligger över 85dB och i detta läge är det viktigt att använda någon form av hörselskydd.
Sänker man ljudstyrkan med 10dB så känns det som att ljudet halveras.
Ljudets hastighet
Ljud har en hastighet av 340 m/s på marknivå. Detta är mycket saktare än ljuset som hinner 7 varv runt jorden på en sekund.
Akustiktavlan droppen 120x120
Visit for: https://www.silentdecor.com/

Submitted by:silentdecor.com
Disclaimer: Pressbox disclaims any inaccuracies in the content contained in these releases. If you would like a release removed please send an email to remove@pressbox.com together with the url of the release.